thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Female, 24 years old
  • Jersey City, United States of America
  • Favorite TV Show: House M.D., and Scrubs.
    Favorite Movie: *coughribbit-Brokeback Mountain-coughribbit*
    Favorite Musician: If I danh sách them all..O_o Psssh. bạn don't read these things.. *_*
    Favorite Book or Author: All Percy Jackson books, The Gun Seller, Wicked, and Martyn Pig
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CSI_NYfangirl trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Merry Christmas!! đã đăng hơn một năm qua
CSI_NYfangirl trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Happy Halloween!!!!! :) đã đăng hơn một năm qua
babybell trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
happy late b-day! isn;t it great to be 14? XD đã đăng hơn một năm qua