Mimy

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 28 years old
  • Berlin, Germany
  • Favorite TV Show: Glee, Bones, Doctor's Diary, Crimianl Minds, Big Time Rush, HIMYM, Grey's Anatomy
    Favorite Movie: Inception, (500) Days of Summer, The Picture of Dorian Gray, Charlie St. Cloud, Pineapple Express, Milk, Burlesque, The Dark Knight, & many more!
    Favorite Musician: Christina Aguilera, Justin Timberlake, Casper (Benjamin Griffey), Darren Criss, BTR, 30STM, Muse, Alicia Keys
    Favorite Book or Author: Birdsong (S. Faulks), The Picture of Dorian Gray (O. Wilde), The TWILIGHT Saga (S. Meyer)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sweetest66 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi! :) đã đăng hơn một năm qua
pinkgirlsrock đã đưa ý kiến …
xin chào how r u abbey? Immisses yu.n I know u and me both were not on but I missy bạn and thought bout yu everyday justnlike drake. K see yu later chicita đã đăng hơn một năm qua
sawjj trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy Easter :) đã đăng hơn một năm qua