Giovanni Wasto

thành viên fanpop từ năm April 2007

  • Male, 29 years old
  • Bremen, Germany
  • Favorite Movie: Pi
    Favorite Musician: Geronimo Jackson
    Favorite Book or Author: A Darkling Plain
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Giovanni_wasto đã đưa ý kiến về The Inbetweeners
link

Oddly enough, I found the guy who plays Will and chatted to him for a while - he plays this game called eRepublik. đã đăng hơn một năm qua
Giovanni_wasto đã đưa ý kiến về Derren Brown
link

Oddly enough, I found Derren and chatted to him for a while - he plays this game here called eRepublik. đã đăng hơn một năm qua
Giovanni_wasto đã đưa ý kiến về Great Britain
link

The eUnited Kingdom needs your help! đã đăng hơn một năm qua