Alyssa

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Female, 23 years old
  • Pennsylvania
  • Favorite TV Show: All Disney Channel and Nick shows.TDI/A/M,6teen,Ed,Edd, N Eddy,Pokemon,Johnny Test,Full House,The Nanny,Geogre Lopez,and Malcolm in the Middle
    Favorite Movie: Up and many many thêm
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Harry Potter series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Kaitda812 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi! Welcome back to Fanpop! ^^ đã đăng hơn một năm qua
big smile
Karipoof trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thanks for fanning me back :) đã đăng hơn một năm qua
Karipoof trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Another for all the props. Thanks a million. đã đăng hơn một năm qua
GinnyXHarryluv đã bình luận…
np thank u for all the help hơn một năm qua
Karipoof đã bình luận…
No porbz. I like helping ppl. :) hơn một năm qua