Jonathan

thành viên fanpop từ năm March 2013

  • Male, 22 years old
  • Favorite TV Show: Scrubs
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Emo_foxygirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! đã đăng cách đây 3 tháng
GillAlexander đã đưa ý kiến về Strike Witches
Hello my name is Jonathan and im from Sweden. I´m new to this page but i really like it and i will try to post funny số phiếu bầu hoặc Quiz. I may be wrong about stuff i put on this page so if bạn see something wrong please tell me. I really like Strike Witches and i hope they make a third season. đã đăng hơn một năm qua