tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

GigiGianna has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

GigiGianna đã đưa ý kiến về Sokka
As I see it, I like Sokka's Personality The Best. đã đăng hơn một năm qua
GigiGianna đã đưa ý kiến về Sokka
Sokka Is The Silliest And Funniest Member of Team Avatar.
Toph is The Sarcastic, Tough And Wild Member of Team avatar
Zuko is The Strictest and Serious member of team avatar
Katara is The Bossy, Motherly and Rude Member of Team Avatar ( A little sweet!)
Aang Is The Warm-Hearted And Forgiving Member Of Team Avatar. ( Awesome!) đã đăng hơn một năm qua
GigiGianna đã đưa ý kiến về Avatar Truyền thuyết về Korra
ATLA and LOK aren't bad TV Shows. But, The One I have the hardest is LOK, I mean, why Would Korra Take Unaavatu Out of the Spirit world?! I've always wondered If Korra is a "listener of wan" hoặc not. đã đăng hơn một năm qua