Scotty Richerson

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Male, 23 years old
  • Peoria Heights, United States of America
  • Favorite TV Show: A lot of yêu thích TV Shows
    Favorite Movie: A lot of yêu thích phim chiếu rạp
    Favorite Musician: Any Artist except Pop âm nhạc
    Favorite Book or Author: Any Book except Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Geno94 đã đưa ý kiến về anime
anime Freak and Proud. đã đăng hơn một năm qua
girpandababies đã bình luận…
whoo! hơn một năm qua
LovelyLL đã bình luận…
yes! *true story* hơn một năm qua
Geno94 đã đưa ý kiến về ma cà rồng
I like my Vampires, blood Sucking, not Sparkling, đã đăng hơn một năm qua
pineappleglory đã bình luận…
Hell yeah i mean what fu@k hơn một năm qua
nevenkastar đã bình luận…
Yes! hơn một năm qua
smkidd đã bình luận…
right hơn một năm qua
Geno94 đã đưa ý kiến về marvel phim chiếu rạp
I tình yêu Marvel Movies! My Favs are:
con nhện, nhện Man 1 and 2
XMen 1, 2 and First Class
Iron Man
Thor
Captain America: The First Avenger
Kick đít, mông, ass (from Iron Comics)
Blade 2
Men in Black (Maibu Comics) đã đăng hơn một năm qua
thespiderman đã bình luận…
i agree those are my yêu thích marvel phim chiếu rạp as well hơn một năm qua