Gana :)

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 22 years old
  • Vienna, Austria
  • Favorite TV Show: Gossip Girl, One cây Hill, Skins UK, The Vampire Diaries, Greys Anatomy, 90210, Nikita, The O.C, Pretty Little Liars, The Hills, Hart Of Dixie.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ganaax3 đã đưa ý kiến về Serena and Nate
I'm praying that season six is gonna be Serenates season. They belong together! đã đăng hơn một năm qua
nateandjenny đã bình luận…
Nate deserves his happiness! hơn một năm qua
Ganaax3 đã đưa ý kiến về Dan and Blair
I think I just died and went go heaven bạn guys!!! :D đã đăng hơn một năm qua
Ganaax3 đã đưa ý kiến về Serena and Nate
xin chào guys. Sadly missed last nights episode. :( Any good news for us NS shippers? đã đăng hơn một năm qua
serenateaddict đã bình luận…
hmmm... not much. nate still has his eyes on charlie and serena kind got mad at dan for not answering her when she đã đưa ý kiến she loves him which is awesom btw coz i think serena is seeing that dan doesnt want her anymore :) hơn một năm qua
Kackahaluzova đã bình luận…
Only things I'm sure in this season is that Derena won't get endgame because Dan is madly in tình yêu with Blair and tiếp theo episode (5x15) he's gonna tell her the truth. hơn một năm qua
Ganaax3 đã bình luận…
^ Agree. hơn một năm qua