Gail Grumanse

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 25 years old
  • Rochester, United States of America
  • Favorite TV Show: Sonic X (Space Colony ARK Trilogy)
    Favorite Movie: Kẻ hủy diệt
    Favorite Musician: Evanesance, Taylor Swift, Avril, Basshunter, Selina Gomez, And Demi Lavato
    Favorite Book or Author: {No yêu thích Book}
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

supershadow2000 đã đưa ý kiến …
xin chào at least bạn have him my gf dumped me đã đăng hơn một năm qua
GGs_HQ đã bình luận…
I'm not with him anymore... hơn một năm qua
GGs_HQ đã bình luận…
SO I feel ya. hơn một năm qua
smirk
Shadow_3 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi. đã đăng hơn một năm qua
GGs_HQ đã bình luận…
Hey. How ya doin' sweety? hơn một năm qua
smile
GGs_HQ đã đưa ý kiến …
I-I tình yêu bạn Like A tình yêu Song Baby
I-I tình yêu bạn Like A tình yêu Song Baby
I-I tình yêu bạn Like A tình yêu Song Baby
And I keep Hittin' Repeat-Peat-Peat-Peat-Peatin'
I-I tình yêu bạn Like A tình yêu Song Baby
I-I tình yêu bạn Like A tình yêu Song Baby
I-I tình yêu bạn Like A tình yêu Song Baby
I tình yêu You...
Like A tình yêu Song... đã đăng hơn một năm qua