thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Female, 25 years old
  • London, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Simpsons, Big bang theory
    Favorite Movie: Pirates of the Caribbean,
    Favorite Musician: Metallica
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
Fyrwenn đã đưa ý kiến về Alexander Rybak
https://www.youtube.com/watch?v=UlmrdDtDjLU đã đăng hơn một năm qua
Fyrwenn đã đưa ý kiến về Alexander Rybak
He is SOO cute!!!! Can't wait til I see him again! đã đăng hơn một năm qua