A

thành viên fanpop từ năm September 2007

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: Those guys who did the Macarena. Heeeyyy. =)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

matvanbur trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi there!

I am totally new here and just recently became addicted to Torchwood! I wanted to go Comic Con - but can't! This morning I saw this from Starz:

link

Do những người hâm mộ like this stuff? Do people sign up?? I did, I would tình yêu to see what happens when it gets to 1000!!

Cheers. đã đăng hơn một năm qua
EalasaidWooster trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Awww, I tình yêu your biểu tượng its so cool!! :D đã đăng hơn một năm qua
knight_princess trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Loving the icon! XD đã đăng hơn một năm qua