Tyler Frederick

thành viên fanpop từ năm February 2013

  • 22 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: The Steve Wilkos hiển thị
    Favorite Movie: Wreck-It Ralph
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: fantaisie
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Fredericko007 đã đưa ý kiến về Wreck-It Ralph
Lets tham gia this page! link đã đăng hơn một năm qua
philip đã bình luận…
Ok cách đây 14 ngày
philip đã bình luận…
Ok cách đây 14 ngày
Seanthehedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi, I really like your pictures of Lady. đã đăng hơn một năm qua