thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 30 years old
  • Austin, Texas
  • Favorite Movie: I have ALOT!
    Favorite Musician: Steven Tyler
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

myspace1529 đã đưa ý kiến …
Merry giáng sinh :) đã đăng hơn một năm qua
surprise
Forever_House88 đã đưa ý kiến về Huddy
I just saw the spoiler pics & videos, how bạn guys are still alive is beyond me O.O đã đăng hơn một năm qua
anonymously đã bình luận…
we're supporting each other, making sure no one dies before the premiere! hơn một năm qua
baozieer đã bình luận…
who told bạn we're aliveXD hơn một năm qua
cseszti5 đã bình luận…
@forever_house88 alright then 'cause I was like okay new spoliers where where I can't see anything:DI'm pathetic I know hơn một năm qua
midnyte007 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Just propping all my những người hâm mộ because it's Christmas. Happy Holidays and thanks for being one of my fans. đã đăng hơn một năm qua