thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Moscow, Russia
  • Favorite TV Show: How I Met Mother Russia
    Favorite Movie: The and Hills Have Eyes and Will báo cáo bạn To Authorities If bạn Disgrace hoặc Try To Take Down and Betray trang chủ Country
    Favorite Musician: Every Breath bạn Take, KGB will know
    Favorite Book or Author: Karl Marx
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

sarabeara trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I'd just like to say that everything about this thông tin các nhân is genius and I am howling with laughter. đã đăng hơn một năm qua
polarwagon15 đã bình luận…
At least someone appreciates this profile. Thank you. hơn một năm qua
CMxJ2xKA_L0Ve đã đưa ý kiến …
Half Russian. đã đăng hơn một năm qua
CMxJ2xKA_L0Ve đã bình luận…
And no, not at all. hơn một năm qua
Jekyde đã đưa ý kiến …
All right, sooooooooo..........what now? đã đăng hơn một năm qua