Kris Ballard

thành viên fanpop từ năm March 2015

  • Male, 20 years old
  • Louisiana
  • Favorite TV Show: Dragon Ball Z (The original)
    Favorite Movie: Hancock
    Favorite Musician: PrinceWhateverer
    Favorite Book or Author: Fanfictions in General
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

katkat57 đã đưa ý kiến …
hello! i'm so sorry that i didn't get back to your post until now, but i remember bạn too! it's nice to hear from bạn again, thank you! <3 đã đăng hơn một năm qua
Windwakerguy430 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn like Dark Souls, there for, bạn are được trao the tiêu đề of "Sunbro for Life" đã đăng hơn một năm qua
FlamingWaffels đã bình luận…
Praise that Sunny D My friend. hơn một năm qua
Windwakerguy430 đã bình luận…
Praise the Sun :D hơn một năm qua
wink
candylover246 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks!
You're welcome. I use my tên người dùng for everything as well. XD

Oh, so were here before?
Well good luck! I'm sure it'll all work out! 👍 đã đăng hơn một năm qua
candylover246 đã bình luận…
*you hơn một năm qua