Dee Fy

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 23 years old
  • Gotham City, United States of America
  • Favorite TV Show: Liên minh công lý trẻ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

FeverYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*appears in a đám mây of dust * *hisses* i'm back... đã đăng hơn một năm qua
Sift_YJ đã bình luận…
Yay for you! *looks at watch I'd battle you... But, I'm needed else where...*turns and leaves* hơn một năm qua
CatYJ đã bình luận…
*wraps arms around Scott's neck* hơn một năm qua
White_Lightning đã bình luận…
*smiles and wraps arms around your waist* hơn một năm qua
FeverYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
* Saunters into the cave* So..this is where all those goody two shoes Giải cứu thế giới live, đã đăng hơn một năm qua
FeverYJ đã bình luận…
Good, looks like no ones here *walks into the training room* hơn một năm qua
XiuhcoatlYJ đã bình luận…
*Runs over to corner with bao nhỏ bằng da, túi xách, satchel and digs through it*Grabs water bottle and takes a swing* hơn một năm qua
Sift_YJ đã bình luận…
I don't need one. Mine should heal in a couple of hours. hơn một năm qua