Dee W.

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Favorite TV Show: Doctor Who
    Favorite Movie: Wicker Man 1971
    Favorite Musician: Dead can dance,Slipknot,
    Favorite Book or Author: I think those that don"t read are the arseholes who ask Do bạn Want Fries WIth That?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Dark-Blood đã đưa ý kiến …
i guess ur to busy so bye đã đăng hơn một năm qua
smile
Dark-Blood trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I added new stuff to my husbands and my club if u want to go look and bình luận on some stuff LOL – Liên minh huyền thoại im trying to get a metal in it đã đăng hơn một năm qua
smile
StarWarrior trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi, I added you. đã đăng hơn một năm qua