My Wall

Previous
wink
AkiraTaifu trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Nice biểu tượng of Izaya đã đăng hơn một năm qua
big smile
runawaygirl1998 đã đưa ý kiến …
heyy ur on deviant art too? i might add ya :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
TheSarahRose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
Beriwan đã đưa ý kiến …
HEY:DDDDDDDD! đã đăng hơn một năm qua
Fangirl99 đã đưa ý kiến về Duncan và Courtney
Yeah got a die-hard medal! Also, 1,111 fans! đã đăng hơn một năm qua
PrincessVandal đã bình luận…
Congrats! :) hơn một năm qua
DxCfanlover đã bình luận…
cool! congrats! hơn một năm qua
Fangirl99 đã đưa ý kiến về Total Drama Island
This may be a stupid question, but there hasn't been a TDWT special, has there? I haven't been in the TD fandom for a while, so I wanna know.'^^ đã đăng hơn một năm qua
sumerjoy11 đã bình luận…
I dont even no if there is one. hơn một năm qua
iPsychic đã bình luận…
I don't know, but hopefully! hơn một năm qua
tdiawtobsessed đã bình luận…
There should be! I always tình yêu those specials <3 (: hơn một năm qua
big smile
TDIFan960 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Lmao, I Just tình yêu that xD .. đã đăng hơn một năm qua
big smile
TDIFan960 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks :D đã đăng hơn một năm qua
Fangirl99 đã đưa ý kiến về Avril Lavigne
I tình yêu her song "I tình yêu You". Best track so far on her newest album :) đã đăng hơn một năm qua
artsyblue đã bình luận…
i luv tht song too its so sweet hơn một năm qua
Fangirl99 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I have a yellow medal. Yeah-ya! đã đăng hơn một năm qua
Mongoose09 đã bình luận…
Congrats! hơn một năm qua