Anna

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 31 years old
  • Sweden
  • Favorite TV Show: Flying Doctors,Smallville
    Favorite Movie: Siêu nhân Returns,Superman I,II,III,IV
    Favorite Musician: Elvis Presley and Lisa-Marie Presley
    Favorite Book or Author: Nothing
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

FDbigfan3 đã đưa ý kiến …
Begin đăng tải sooner hoặc later !!! đã đăng hơn một năm qua
FDbigfan3 đã đưa ý kiến …
Finally i begin uploading again đã đăng hơn một năm qua
FDbigfan3 đã đưa ý kiến …
wow 3 months omg sorry all đã đăng hơn một năm qua