thành viên fanpop từ năm February 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

heart
parisilove trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Friendship is like the needles of a clock.
Though we are in the same clock, we are not able to meet for long.
And if we meet, it's only for a few minutes.
But the most important thing is...
We Stay Connected Always... ♥ đã đăng hơn một năm qua
parisilove đã bình luận…
hihi np, and thnx :)) luv urs too.. ♥ hơn một năm qua
smile
parisilove đã đưa ý kiến …
plz add me back :) đã đăng hơn một năm qua
EwitaEM đã đưa ý kiến về Janet_Jackson
xin chào guys, I'll be very glad if bạn visit my web site dedicated to Janet :) I hope bạn will like it..:) link đã đăng hơn một năm qua
Nevermind5555 đã bình luận…
I've been there! Really good job :) hơn một năm qua