Eva Cano

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 24 years old
  • Murcia, Spain
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 
Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
Elemental-Aura trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your Esmeralda, Kida and Meg. May I use them? I'll put bạn down in image credit. đã đăng hơn một năm qua
liana99 đã đưa ý kiến …
A hoa may die
The sun may set
But a friend like
I'll never forget.
Your name is precious,
it will never grow old,
it's engraved in my heart,
in letters of gold

Sent to all your family and friends, even me .If bạn get 3 back you'll get good news tonight.Pass this to thêm than 9 people bạn love, I hope I am oneI tình yêu bạn .^-^....♥ đã đăng hơn một năm qua