amber mccrackin♥

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 25 years old
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

scene_girl123 đã đưa ý kiến …
yeah!!!! amber remember when u first đã đưa ý kiến hi 2 me? we did a pic with kiki. remember what u đã đưa ý kiến about the guys butt!?! LOL – Liên minh huyền thoại so funny đã đăng hơn một năm qua
Ambermccrackin1 đã bình luận…
no im the real amber!!! i đã đưa ý kiến look at hid butt is is so not swagin!!!! hơn một năm qua
big smile
scene_girl115 đã đưa ý kiến …
hi amber. i didn't know u had a Fanpop! Bibi told me about it and i went on it and i tình yêu it hbu? remember when we first met? i tình yêu the hair! tình yêu u girl. đã đăng hơn một năm qua
Ambermccrackin1 đã bình luận…
i remember!!! i gave u a big đít, mông, ass hug! hơn một năm qua
scene_girl115 đã bình luận…
yeah. that is what happend... at the park. hơn một năm qua
Nana13 đã đưa ý kiến …
xin chào gulurll:) missed yhu <: đã đăng hơn một năm qua