Elena Quintanilla

thành viên fanpop từ năm March 2019

  • 16 years old
  • Duarte, California
  • Favorite TV Show: Criminal Minds. Law and Order SVU
    Favorite Movie: Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn 1 &2, Pitch Perfect 1,2,3
    Favorite Musician: Robert Pattinson, Bruno Mars, Justin Bieber, Selena Gomez, Marcos Hernandez, Elie Goulding, Jason Mraz
    Favorite Book or Author: Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn 1 &2
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ElenaQ3415 đã đưa ý kiến về Bella thiên nga
Bella thiên nga is so amazing đã đăng cách đây 6 tháng
ElenaQ3415 đã đưa ý kiến về Melinda Gordon
I miss this hiển thị so much đã đăng cách đây 6 tháng
Ghost whisperer is totally the best hiển thị ever đã đăng cách đây 6 tháng