tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Lunaria trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi! đã đăng hơn một năm qua
EleanorSeville đã đưa ý kiến …
Hey. xin chào bro.
Yeah, you. That person there. Right there.
I've left, bro.
This place doesn't interest me anymore.
Me leaving wasn't influenced bởi anyone, it was bởi own decision, Mm'kay?
I'mma sorry I didn't tell bạn sooner, I've been away for quite a while.
I'll miss bạn all~<3
Ashley, I'll miss bạn the most.
Goodbye.

- リビー đã đăng hơn một năm qua
PhoenixRoyale đã đưa ý kiến …
*Thinks we totally need to talk more* owo đã đăng hơn một năm qua