CaptainFlyingSparrow Salvatore ;)

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Female, 26 years old
  • Twitter: @Smoldelicious, Texas
  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries, The Originals, New Girl, Ghost Hunters, Supernatural,
    Favorite Movie: To many!!!!
    Favorite Musician: TO MANY!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
Agapi_Sparrow trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for adding me back! :) đã đăng hơn một năm qua
EclipseTodd đã bình luận…
Your welcome :D hơn một năm qua
big smile
harry_ginny33 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
U R WELCOME!!!!!!IT WOULD BE MY HOUNOR 2 BE UR FRIEND!!!!!NICE biểu tượng bởi THE WAY!!!!!♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
EclipseTodd đã bình luận…
Thanks!!!! :D hơn một năm qua
harry_ginny33 đã bình luận…
u r welcome!!!!nice 2 meet u again!!!and lovely icon!!!!!! hơn một năm qua
smile
DepplyinLove trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me back :) đã đăng hơn một năm qua
EclipseTodd đã bình luận…
Your welcome :D hơn một năm qua