Jade M

thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Female, 27 years old
  • christchurch, New Zealand
  • Favorite TV Show: Desperate howsewives, and Estate Panic(The host is such a creep, but he's awesome )
    Favorite Movie: to many
    Favorite Musician: Amy Lee/Hartzler from Evanescence
    Favorite Book or Author: Anything bởi Jodi Picoult
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2)

thông tin trên tường của tôi

Friendly_Girl trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Even though kinda delayed, I have to say that I tình yêu your bài viết about Amy :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
HouseMindFreak trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I know your bài viết about Amy Lee was been đã đăng for awhile but I really enjoyed đọc it! bạn did an excellant job! đã đăng hơn một năm qua
DramaKweenie đã bình luận…
Aw thanks. :) hơn một năm qua
mcewen_girl trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I tình yêu your Amy Lee role model article!<3 đã đăng hơn một năm qua