David Tufts

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Male, 25 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Animaniacs, Invader Zim, Ren and Stimpy, Pinky and the Brain, and Monty Python's Flying Circus
    Favorite Movie: Liar Liar, Shaun of the Dead, Nightmare Before Christmas, and beetlejuice
    Favorite Musician: John Powell, Danny Elfman, Hans Zimmer, and James Newton Howard
    Favorite Book or Author: Hitchhikers Guide to the Galaxy and the Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

codyfan77 đã đưa ý kiến …
I see ur a monty python/ Invader Zim fan! Cool. VERY COOL! đã đăng hơn một năm qua
smile
JoannaVonDoom trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thank bạn for joining the Hans Zimmer spot :) đã đăng hơn một năm qua
Doppity đã bình luận…
I tình yêu his style, even though like 0composers try to be him (steve Jablonsky, James Dooley, Patrick Doyle) But he akes the most AWESOME âm nhạc EVER!!! hơn một năm qua
thetacoman đã đưa ý kiến …
Tord: Whats your name private?
ngẫu nhiên female zombie: BRAAINS
Tord: Private Brains, huh? đã đăng hơn một năm qua
thetacoman đã bình luận…
*matt.... hơn một năm qua