Abbie

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 26 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Gossip Girl, The Vampire Diaries, Friends, Charmed, Glee, The X Factor, Big Brother....
    Favorite Movie: The Room Mate, Mean Girls, Legally Blonde, How to lose a guy in ten days. Pretty Much all rom-coms...
    Favorite Musician: Rihanna, Katy Perry, Paramore, The Pretty Reckless, Usher, chim giẻ cùi, jay Z....
    Favorite Book or Author: All Jane Austin books, The Pretty Little Liars series, The Gossip Girl series, The Private series, The LA kẹo series,The Luxe series....
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Passion_Baby01 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
#3 đã đăng hơn một năm qua
Passion_Baby01 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
#2 đã đăng hơn một năm qua
Passion_Baby01 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
For Participating In TVD biểu tượng Challenge: Pass It On...
Thank bạn

#1 đã đăng hơn một năm qua