Call me whatever bạn want~

thành viên fanpop từ năm April 2015

  • Female, 23 years old
  • SPACE! X3, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

wink
LorMel trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thanks for the add! đã đăng hơn một năm qua
angelic
Dimond_Angel đã đưa ý kiến về thiên thần
Hello! I'm Dimond_Angel And I'm A New Memeber Of FanPop And This Club! đã đăng hơn một năm qua