Josh cơm, gạo

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • 17 years old
  • STRAYA, HELL YEAH!! ALIVE BUT NO-ONE'S ON THIS SITE ANYMORE
  • Favorite TV Show: 💕Adventure Time💕, Akame Ga Kill, Sword Art Online, The Simpsons, Practically any anime other then *ahem*
    Favorite Movie: Now bạn See Me, This Is The End, The Secret Life Of Walter Mitty, Olympus has Fallen, The Other Guys, Pulp Fiction
    Favorite Musician: Twenty One Pilots, Eminem, MonsterCat, Tristam, Braken, E-dubble, Daft Punk,
    Favorite Book or Author: Competitive gaming section: Former Player at Team Digital (2013-2015) Co-Owner of Grocery Gang (2015-), hàng đầu, đầu trang 500 (Overwatch) (13th Nov- 26th November)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ventus4U trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hasn't it Been forever đã đăng cách đây 17 ngày
Wgeraredtv trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Howdy brotherrr. đã đăng cách đây 4 tháng
Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
............🎆.......................
A. . . . . /\.. . . . . . . . . . . . . .★
★. . . /.. . \.. . . . . ★
. . . . /.. ✯. \
. . . /. . .☮. . \.. . . . .★
★ /. ❄. . . ❄️ . .\.. . . . . . . .★
. /.. . ❀. . ☃. ..\.. . . . _[_]_
/........................\.. . . ( ' ' )
. . . . . |.. .|.... . . . . --(.. .:. )--
. . . . . |__|.. . . .. . . (.. . :. .)
❄️Merry giáng sinh ❄️ to you! đã đăng cách đây 8 tháng