Josh cơm, gạo

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • 17 years old
  • STRAYA, HELL YEAH!! ALIVE BUT NO-ONE'S ON THIS SITE ANYMORE
  • Favorite TV Show: 💕Adventure Time💕, Akame Ga Kill, Sword Art Online, The Simpsons, Practically any anime other then *ahem*
    Favorite Movie: Now bạn See Me, This Is The End, The Secret Life Of Walter Mitty, Olympus has Fallen, The Other Guys, Pulp Fiction
    Favorite Musician: Twenty One Pilots, Eminem, MonsterCat, Tristam, Braken, E-dubble, Daft Punk,
    Favorite Book or Author: Competitive gaming section: Former Player at Team Digital (2013-2015) Co-Owner of Grocery Gang (2015-), hàng đầu, đầu trang 500 (Overwatch) (13th Nov- 26th November)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
............🎆.......................
A. . . . . /\.. . . . . . . . . . . . . .★
★. . . /.. . \.. . . . . ★
. . . . /.. ✯. \
. . . /. . .☮. . \.. . . . .★
★ /. ❄. . . ❄️ . .\.. . . . . . . .★
. /.. . ❀. . ☃. ..\.. . . . _[_]_
/........................\.. . . ( ' ' )
. . . . . |.. .|.... . . . . --(.. .:. )--
. . . . . |__|.. . . .. . . (.. . :. .)
❄️Merry giáng sinh ❄️ to you! đã đăng cách đây 3 tháng
DerpThatHerp đã đưa ý kiến về Adventure Time
AY GANG I JOINED THIS SITE TODAY 5 YEARS cách đây HELL YEA đã đăng cách đây 6 tháng
RTS2000 đã bình luận…
congrats old friend :) cách đây 6 tháng
DerpThatHerp đã bình luận…
who are bạn lmao cách đây 6 tháng
DerpThatHerp đã bình luận…
doesnt ring a chuông, bell dude cách đây 3 tháng
Shukuya đã đưa ý kiến …
Nop!!! I only sended it to people whom i haven't been able to talk to lately
But bạn got it!!! Sorry about that!!! đã đăng cách đây 7 tháng