Malin Sommar

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 21 years old
  • Sweden
  • Favorite TV Show: Medium, Twin peaks, 21 jump đường phố, street
    Favorite Movie: Pirates of the Caribbean 1/4, Big Fish, Edward Scissorhand, Dark Shadows, Sweeney Todd ( tình yêu all of Johnny Depp's movies)
    Favorite Musician: The Script, Johnny Depp
    Favorite Book or Author: Blåögd (blue- eyed)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
DeppBiggestFan đã đưa ý kiến về Johnny Depp
Wow, been a while since i spend time on fanpop. I really miss those times, and bạn wonderful deppheads. So, xin chào everyone! How are you? :3
Lots of tình yêu bạn all of bạn and out dear Johnny c: đã đăng hơn một năm qua
simovska đã bình luận…
Hey, welcome back. Thanks and lots of tình yêu from Deppheads fandom :) hơn một năm qua
big smile
AlOoOosh trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
________,+.*,.
______,+.*`,+.*,
,+,*`,+.*`, +..*`,+.*`+*`,+
___,+.*`+*`+,*+*`,+
_____,+.*`,+,*,.+
____,+.*`+,_,+.*`,+__
╔ ╗ ★ ° ♥ ¸ ¸ ♥ Wishing bạn * * ° ♥ ¸JOY¸ ♥ * ¸..
║ ║ ❤ ═ ╦ ╦ ╦ ═ ╗ ★ °:. LIGHT * * ¸. ♥ * ° •. ♥. *
❤ ╚ ╣ ║ ║ ║ ║ ╠ ╣ ° ★:.. * ♥ ¸ ♥ PEACE ♥ * ° * ° ♥ ° * ♥
╚ ═ ╩ ═ ╩ ❤ ╩ ═ ╝ ★ Merry giáng sinh ★ đã đăng hơn một năm qua
heart
DeppBiggestFan đã đưa ý kiến về Pentatonix
Omg, Only 42 fans? :O
They are amazing!! tình yêu them ^^ đã đăng hơn một năm qua