Ella

thành viên fanpop từ năm May 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hmmm
DelenaTVD đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Hey, does anyone know if there's a live stream of CW where bạn can watch tonight's episode? I have been trying to look for it but can't seem to find a working one! :/ Thanks for help! I would tình yêu to see this epi as it airs and not wait for tomorrow! I need my Delena fix ;D đã đăng hơn một năm qua
DelenaTVD đã bình luận…
I think I found a working one: link hơn một năm qua
wink
smile19 đã đưa ý kiến …
You`re welcome!!!! đã đăng hơn một năm qua
serenateaddict trao các điểm thưởng cho tôi về my images
No prob! Because bạn tình yêu DE, Nian and Thor/Jane! :) đã đăng hơn một năm qua