✓ Verified Deidara

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Male, 27 years old
  • Iwagakure, Hidden Rock Village
  • Favorite TV Show: Naruto Shippuden
    Favorite Book or Author: Should I really be reading!? I am too busy with my art,hmm!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
Mentalist100 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Miss ya Dei-Dei! Hope to see bạn again soon my partner! đã đăng hơn một năm qua
Mentalist100 đã bình luận…
Miss ya partner :( hơn một năm qua
Mentalist100 đã bình luận…
Always waiting for ya Dei-Dei. Havent forgotten ya Partner :( hơn một năm qua
Marissa_rox đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay Deidara, your art is amazing, bạn are HOT, HANDSOME AND CUTE :D đã đăng hơn một năm qua
Marissa_rox đã bình luận…
dont forget forever ok? :) do u understand me boy? hơn một năm qua
kiba16 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào dude wassup ? đã đăng hơn một năm qua