Sexy Sadie

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Favorite TV Show: Buffy the Vampire Slayer, Freaks and Geeks, Pushing Daisies
    Favorite Musician: The Beatles
    Favorite Book or Author: Wonderful tonight: Eric Clapton, George Harrison and Me
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

beatlemania9 đã đưa ý kiến …
tình yêu The Beatles. đã đăng hơn một năm qua
big smile
grapecandy trao các điểm thưởng cho tôi về my images
totally, tell me bout it..
lol, i always get into arguments with ppl over whos better between spike and angel.. đã đăng hơn một năm qua
big smile
grapecandy trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
heyy,
thanks for the add.
Oooh Spuffy fan! me too. Im totally in tình yêu with spike. đã đăng hơn một năm qua