Dawn Merrick

thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Female, 36 years old
  • Quinton, VA
  • Favorite TV Show: Man V. Food,Dirty Jobs,Say Yes to the Dress,Ghost Adventures, The Jacksons Variety Show, Monty Python's Flying Circus!,Deadly Women, Twisted.
    Favorite Movie: Blazing Saddles,Michael Jackson's Moonwalker&Ghosts,Captain EO,The Wiz,A Hard Day's Night,We Are the World
    Favorite Musician: Michael Jackson, But I tình yêu all genres of Music!
    Favorite Book or Author: Michael Jackson's Moonwalk(book),Jane Feather, Betty Neels,Jane Austen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kitten_jackson đã đưa ý kiến …
hello fellow moonwalker đã đăng hơn một năm qua
MJBillieJean đã đưa ý kiến …
xin chào thanks for adding me back đã đăng hơn một năm qua
big smile
journeemj trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
HI! thanxs 4 adding me back :) đã đăng hơn một năm qua