tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cake
yonvilat đã đưa ý kiến …
I like most os your các câu lạc bộ đã đăng hơn một năm qua
tongue
emo_girl1994 đã đưa ý kiến …
Hii <3 đã đăng hơn một năm qua
David-Speakman đã đưa ý kiến về David Bowie
I have mapped out the exact location of the seven stars that were used to create David's so called Constellation, so I am now producing skylight murals that not only hiển thị the stars that were in the sky at the very moment of his passing, but also his iconic lightning bolt as it stretches across the stars, just as in bài viết that we saw in the press last week.

For thêm details, go to https://www.etsy.com/listing/265525656/david-bowies-constellation-asterism-with?ref=shop_home_active_1 đã đăng hơn một năm qua