Sooo Edgy

thành viên fanpop từ năm March 2015

  • Female, 21 years old
  • New York
  • Favorite Musician: All that edgy shit.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
wasentertainmee trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
FORREAL 😱 lolll im trying to find a job first and thats been a struggleee but i do have a place lined up as long as i can afford it in time! Awww thank youu 🥰 đã đăng cách đây 25 ngày
wasentertainmee trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
True trueee! It be the same for me except im trying to look for a job and a place allll while being 🤰🏻 Lmoo đã đăng cách đây 25 ngày
wasentertainmee đã đưa ý kiến …
Ooo oooo how so? 😏😏 đã đăng cách đây 27 ngày