Danny Parker

thành viên fanpop từ năm April 2017

  • Male, 36 years old
  • Leeds, West Yorkshire
  • Favorite Musician: Noel Gallagher
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
Dannypark đã đưa ý kiến …
Oasis - Carry us all awesome track đã đăng hơn một năm qua
cool
Dannypark đã đưa ý kiến …
oasis - my big mouth đã đăng hơn một năm qua