[-*Danielle<3*-]

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 23 years old
  • orangeburg, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
Dani3ll3 đã đưa ý kiến về Channing Tatum
I tình yêu him soo much and im a huge người hâm mộ of him đã đăng hơn một năm qua
big smile
Dani3ll3 đã đưa ý kiến về Vinny From Jersey bờ biển
I tình yêu vinny i think he is the sweetist person on jersey shore!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
JBfan516 đã bình luận…
Yeah hes definetly the sweetest hơn một năm qua
horrorfreak đã bình luận…
He is defintaly one of the thêm ... down-to-earth characters, unlike"The Situation" hơn một năm qua
ebsawebsa đã bình luận…
No he's no hơn một năm qua
cool
Dani3ll3 đã đưa ý kiến về Jersey bờ biển
I tình yêu Jersey bờ biển and i like Snooki vinny the sititution the most GO JERSEY SHORE!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua