Mia Berini

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 26 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Adventure Time
    Favorite Movie: Kill Bill
    Favorite Musician: My Chemical Romance/Fall Out Boy/Panic! at the Disco
    Favorite Book or Author: John Green
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DanLady đã đưa ý kiến …
hello mia berini aka the berinster đã đăng hơn một năm qua
DanLady đã đưa ý kiến …
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll omg no morre remaining ! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
DanLady đã đưa ý kiến về My Chemical Romance
omg activetives wekkk soooooo boring in stripy dungarees and lisening to my vhemiacal romance đã đăng hơn một năm qua