Braydon DaInk

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Male, 22 years old
  • 30296, United States of America
  • Favorite TV Show: If it has action, violence, and little drama, I'm in!
    Favorite Movie: GI JOE!
    Favorite Musician: Canton Jones, Shaggy, Sean Paul
    Favorite Book or Author: Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DaInk đã đưa ý kiến về DaInk
Excerpt from Book 1: “Father, I've sinned,” chim giẻ cùi, jay says keeping his head down low. He didn't look up nor did he di chuyển a muscle, he just spoke. “I've paid the price for that sin.” With a slow exhale, he looked up just in time for his dark brown eyes to be caught with the light of the lightening. “I was in Hell and…and I’m still in it.” đã đăng hơn một năm qua
cool
DaInk đã đưa ý kiến …
https://caprewards.com/?ul=k80CzuKbA9vGikA đã đăng hơn một năm qua
DaInk đã bình luận…
Check out the link above, GREAT SITES!! hơn một năm qua
smirk
SunsetDiva911 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I like the Icon!! Sorri 4 the late reply. thanxs for the add!! đã đăng hơn một năm qua