thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Favorite TV Show: South Park
    Favorite Movie: Công viên kỷ Jura
    Favorite Musician: Slipknot/Disturbed
    Favorite Book or Author: The Chronicles of Vladimir Tod
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi