thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 20 years old
  • Essex, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Firefly
    Favorite Movie: Too many
    Favorite Musician: Too many
    Favorite Book or Author: The Adventures of huckleberry Finn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

universalpowa trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
IM BAACCCKKKKK DDD:D:D:D:D:D:D::DD:D:D:D:D:D:d:d;D::D:DD:D:D:D:DD:D:D:D:D
and i đã đăng on One Night's Mistake :DD:D:D:D:D:D:D:D:D:d:d:d:D:D:D::D:D:D:DD:D::DD:D:D:D:D::DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD đã đăng hơn một năm qua
laugh
Aphrodite100 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
haha, thanks! :D I just finished re-reading the Son of Neptune, so the whole 'teddy bears must have nightmares' thing about Octavian was stuck in my head xD glad bạn liked it! :D đã đăng hơn một năm qua
DMLIME đã đưa ý kiến về Các anh hùng của đỉnh Olympus
Stop saying bạn guys are crying at the end! I haven't finished it yet, even though half way through IS AWESOME!!! đã đăng hơn một năm qua
somisista đã bình luận…
agrred hơn một năm qua