Justin Bieber

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 23 years old
  • bieber city, JB
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

DAbieber đã đưa ý kiến về Demi Lovato
HPBD DEMI LOVATO <3 đã đăng hơn một năm qua
DAbieber đã đưa ý kiến …
BYE, TIME TO OFFLINE. WILL MISS bạn BELIEBERS & TAYTAY đã đăng hơn một năm qua
kiss
TayTayBieber trao các điểm thưởng cho tôi về my images
aww sweetie, i miss bạn too ♥ have bạn gotten believe yet? (: đã đăng hơn một năm qua