Caroline Sasser

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 23 years old
  • Blackwood, NJ
  • Favorite TV Show: The Hills, Glee, House, The Vampire Diaries, True Blood, Degrassi, One cây Hill, and American Idol
    Favorite Movie: Harry Potter, The Lord of the Rings, Tramsformers 1 & 2, Dear John, Fame, Step Up 1& 2
    Favorite Musician: Paramore,Muse,Linkin Park,Cobra Starship,Nevershoutnever,V Factory,Push Play,Adam Lambert,Skillet,Taylor Swift,The Acadamy Is, Fall Out Boy
    Favorite Book or Author: Pretty Little Liars Series, Dark Guardian Series, The Mortal Insterments Series, Dear John, Never Cry Wearwolf, and The Uglies Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lilie2 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icon!! :) đã đăng hơn một năm qua
ilovekud trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
link đã đăng hơn một năm qua
ScottishChic trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
pros for answering my câu hỏi
and if it isn't too much trouble I really would like to hear thêm about the book??
thanks again!!
xx đã đăng hơn một năm qua