Crystal

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Female
  • Canada
  • Favorite TV Show: 90210, GG, Friends, That 70's show, Chuck, The Vampire Diaries, One cây Hill, Life Unexpected, Gilmore Girls, MIOBI, Ghost Whisperer.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Andressa_Weld trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
link đã đăng hơn một năm qua
MaryElizabeth trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Nice các biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
londonlover14 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls