tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 21 clubs Die-Hard (21) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

heart
julien23 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I miss SE đã đăng hơn một năm qua
wink
Nevermind5555 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi!:) could bạn please tham gia my club ? here's the link: www.fanpop.com/spots/nevermind5555 đã đăng hơn một năm qua
iandamonfan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I invite bạn to praticipate in TVDS4 Awards!

link đã đăng hơn một năm qua