COLIN

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Male, 18 years old
  • Favorite TV Show: Young Justice, Gotham, The Flash, American Horror Story, That 70s show, Big Bang Theory, Game of Thrones, Adventure Time
    Favorite Movie: X-Men movies,Guardians of the galaxy, Suicide Squad, Người dơi Movies, Hunger Games...
    Favorite Book or Author: DC and Marvel comics, A Song of Ice and Fire, manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LancelotKnight trao các điểm thưởng cho tôi về my images
LancelotKnight trao các điểm thưởng cho tôi về my links
LancelotKnight trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
SLAMMIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua