tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

smile
dunyayolcusu trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hi colin fan;) đã đăng hơn một năm qua
heart
ColinMorganGF đã đưa ý kiến về Colin morgan
I think i'm actually in tình yêu with him. Because whenever i see him i cant help but smile and i get all hot and sweaty and i feel all tingly on the inside... if that isnt tình yêu i dont know what is.. ;) đã đăng hơn một năm qua
mgreed đã bình luận…
'I wanna know what tình yêu is..I want bạn to hiển thị me" ;) hơn một năm qua
darkfantasee đã bình luận…
mgreed- Funny, I was listening to that song just this morning, and thinking about Colin ( There are quite a few songs that make me think of him. hehe) hơn một năm qua
nimone đã bình luận…
well bạn and me must have colin feaver haha hơn một năm qua