Jimbo!!!

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Male, 33 years old
  • anime Nation, United States of America
  • Favorite TV Show: Old School CN!(1992-2005) anime (Bleach, HOTD, Afro Samurai) Any ngôi sao Trek series, Family Guy >giggity< (i can't choose one hiển thị they all ROCK!)
    Favorite Movie: As of right now, probally 300. THIS IS SPARTA!!!! LOL.
    Favorite Musician: AC/DC, Disturbed, Metalica, Avenged Sevenfold, Skillet, ...And many more...
    Favorite Book or Author: Halo: Fall of Reach (pg. 67 is da bomb, master chief kicks @$$)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
RiderOfTempest trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Duuuude not cool D: we used to be bros. đã đăng hơn một năm qua
spadeharrson trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn seam cool anuff homie đã đăng hơn một năm qua
TAIKAMODO trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi Clutch! How's it going man? đã đăng hơn một năm qua